Za kmetijo

Narava nikoli ne počiva.

Zato vam za vsa kmečka opravila nudimo:

  • krmne mešanice in vitaminske dodatke za živali,
  • semena poljščin ječmena, koruze, krompirja, pšenice, oljne ogrščice, rži, sončnic, tritikale,
  • semena detelj, lucerne ter krmnih trav in travnih mešanic,
  • mineralna tekoča in trdna gnojila,
  • hlevsko orodje in opremo

Pošljite nam povpraševanje ->