O NAS

Zgodovina in razvoj zadruge

Na domžalskem območju so prve zadruge nastale že pred prvo svetovno vojno, ko so se kmetje povezovali, da bi pospešili razvoj in razmere v kmetijstvu. Tako so bile na Rovah, v Homcu, Šmarci, Dragomlju in Krtini ustanovljene živinorejske in mlekarske zadruge ter mlekarne.

Po drugi svetovni vojni so bile ustanovljene KZ Jarše, KZ Homec, KZ Radomlje, KZ Vir, KZ Krtina, KZ Dob, Kmetijsko obdelovalna zadruga Ihan ter Nabavno prodajna zadruga Domžale.

Sredi šestdesetih let, natančneje leta 1964, sta bili ukinjeni KZ Lukovica in KZ Kamnik. Dejavnost in del premoženja sta bila prenešena na Agrokombinat Emona Ljubljana, iz česar je nastala TOZD kooperacija.

Leta 1975 se reorganizira v delovno organizacijo Kmetijska kooperacija, kateri je pripojena še KZ Črnuče. Sedež zadruge se je iz Ljubljane v Domžale preselil leta 1977, pripojila pa se je še Hranilno-kreditna služba.

Po osamosvojitvi, se leta 1992 preoblikuje v KZ Emona Domžale, leto kasneje pa se z odcepitvijo ZE Kamnik, ZE Komenda, ZE Moravče in Hranilno-kreditne službe preimenuje v KZ Domžale.

Pokrivamo del občine Ljubljana – Mesto, UE Bežigrad, občine Dol pri Ljubljani, Domžale, Mengeš, Trzin in Lukovica.

Naše dejavnosti obsegajo:

  •     trgovanje s kmetijskim repromaterialom,
  •     odkup poljščin, mleka, živine,
  •     svetovanje in vodenje poslovnih knjig članom ter drugim zainteresiranim strankam.

 

Vloga zadruge in njene temeljne vrednote

Povezani v zadrugo, lokalni kmetje dobavljajo pridelane poljščine in rejeno živino lokalnim živilskim predelovalcem.

Zadruga s strokovnim svetovanjem in široko ponudbo kmetijskih, vrtnih in vsakdanjih potrebščin pomaga ohranjati in izboljšati kakovost pridelka kmetov in vrtičkarjev.

064dc5b6-2ac1-4547-8ebf-63eaefc46c13

Potrebujete odgovor na povpraševanje?

Pokličite nas ali nam pišite po elektronski pošti.